Artur Rychlicki jest fotografem urodzonym i mieszkającym w Krakowie. Wychowywał się w rodzinie i środowisku współpracującym z Tadeuszem Kantorem oraz teatrem Cricot 2, co nie pozostało bez wpływu na jego postawę twórczą. Jego prace prezentowane były podczas indywidualnych wystaw, m. in w Wielkiej Brytanii (Instytut Kultury Polskiej w Londynie), Danii (Galeria siedziby Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Ronne), Niemczech (Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Saarbrucken), Francji (galeria La maison des associations Orlean), oraz w Polsce (Kraków, Katowice, Bielsko-Biała, Toruń, Wrocław).

Artur Rychlicki jest fotografem, który – w odróżnieniu od innych fotografów tworzących w „czasach cyfry” - pracuje ostentacyjnie, wręcz prowokująco nieśpiesznie, oraz z (dla niektórych przesadnym) namysłem podkreślającym emocjonalną stronę wypowiedzi artystycznej. Rychlicki od z górą piętnastu lat prowadzi także w Katowicach autorskie warsztaty fotograficzne „www.warsztaty-fotograficzne.org”. Celem tych warsztatów – w odróżnieniu od wielu innych kursów fotografii – jest przede wszystkim próba poszerzenia języka, którym dysponuje fotografia (zarówno estetycznego, jak i artystycznego) oraz nieśmiałe próby znalezienia w skostniałym, technokratycznym, stechnicyzowanym świecie małych przebłysków umierającego powoli humanizmu. 

 Artur Rychlicki jest też redaktorem naczelnym (bawi go ten termin) całkowicie papierowej „gazety-fotograficznej.org” (gazeta-fotograficzna.org).